Wat doet een astroloog en wat is astrologie eigenlijk?

Astrologie is de techniek waarmee astrologen de variaties in de kwaliteit van de tijd kunnen bepalen met behulp van sterren en planeten.

Bouwstenen - dierenriem en planeten
Horoscooprubrieken zijn meestal gebaseerd op de stand van de Zon in een bepaald dierenriemteken en hebben voornamelijk amusementswaarde. Er zijn twaalf zonne- of dierenriemtekens (Ram, Stier, Tweelingen etc.). Mensen zijn uiteraard niet in twaalf typen in te delen. Behalve je zonneteken, heb je ook de Maan en de planeten in een cirkel in bepaalde dierenriemtekens staan. Hoe de planeten verdeeld zijn over de twaalf tekens verschilt van jaar tot jaar, van dag tot dag en zelfs van minuut tot minuut.

Dierenriem / sterrenbeelden - astrologie /astronomie
Om orde in de kosmos te scheppen, hebben astrologen de twaalf dierenriemtekens netjes verdeeld in symbolische partjes van 30 graden, de zogenaamde dierenriem. Dit is een symbolische band tussen hemel en aarde die begint met 0 - 30 graden Ram en eindigt met 330-360 graden Vissen. Westerse astrologen werken dus met de symbolische dierenriem. Astronomen gaan uit van de sterrenbeelden die niet netjes in partjes van 30 graden te verdelen zijn en soms wel meerdere dierenriemtekens omvatten. De dierenriem kun je dus zien als een symbolische 'interface' tussen de kosmos en de mens op aarde.

Een tekening van de hemel op een specifiek moment
Met behulp van je geboortedatum -plaats en -tijdstip, liefst tot op de 5 minuten nauwkeurig, kan een astroloog berekenen in welke tekens en in welk gedeelte van de horoscoopcirkel (de 'huizen') de planeten en de Zon en Maan op een bepaald moment staan. Door de rotatie van de aarde verandert ook je blik op de hemel als de aarde onder de sterrenbeelden en symbolische dierenriem door draait. Door die dagelijkse rotatie van de aarde verandert ook ongeveer iedere twee uur het dierenriemteken op de oostelijke horizon. Dit meest oostelijke punt noemen we de Ascendant (Ascending= opstijgen). De Ascendant BEN JIJ. In een horoscooptekening kun je dit punt terugvinden als het meest linkse punt van de cirkel. De lijn die van links naar rechts /van oost naar west loopt, is de horizon.
Wat op de horizon zichtbaar is, wordt optisch vergroot, de zgn. 'Moon illusion'. Dit hadden de vroegste astrologen al in de gaten, vandaar dat ze aan met name het oostelijke punt veel belang toekenden, omdat daar de planeten als het ware vergroot op lijken te stijgen. Omdat astrologie gebaseerd is op hoe wij op aarde de hemel waarnemen, zijn het teken en de planeten op de oostelijke horizon dus zeer belangrijk.

 

VB_horJe Ascendant hoeft dus niet gelijk te zijn aan je Zonneteken. Stel, je bent geboren op 5 mei 1972 18.00 uur te Amsterdam. Dan 'ben' je een Stier, omdat de Zon (cirkel met puntje) in het teken Stier staat. Maar je Ascendant staat dan in het teken Weegschaal in het oosten, omdat de Zon aan het ondergaan is in het westen. Dit geeft een genuanceerder beeld van je persoonlijkheid dan alleen op basis van je zonneteken in een horoscooprubriek.

Als je je Ascendant niet weet, kun je die met behulp van je geboortetijd online berekenen.

Mogelijkheden
Het maken van een horoscoop voor een geboorte of een specifiek tijdsmoment is een basistoepassing van astrologie. Aan de hand hiervan en met behulp van afgeleide technieken, kan een astroloog een beeld schetsen van je karakter, loopbaan, relaties, verhuizingen, heden, verleden en toekomst en het plannen van specifieke activiteiten in je leven.

Lees verder, wat de mogelijkheden zoal zijn...